Algemene Leden Vergadering mei 2020 uitgesteld

Volgende week hadden wij onze Algemene LedenVergadering gepland. Zoals u allen duidelijk zal zijn kan dit geen doorgang vinden. Zodra wij weten wanneer een vergadering weer toegestaan is, zullen wij u dit berichten. Wij zullen er voor zorgen dat alle documenten, zoals jaarverslag; financiële verantwoording en begroting in juni op onze website staan. Kijk ook even op de website van de Woonmensen, daarop staat dat de huurverhoging gematigd is dankzij WijZijn. Ter vergelijking: de gemiddelde verhoging bij corporaties is 2,5%. Bij de Woonmensen is dit 1,8%. Voor de komende jaren gaan we ook voor een gematigde huurverhoging.

Huurverhoging 2019

U heeft allen een brief ontvangen omtrent de huurverhoging van 2019. Zoals reeds op verschillende plaatsen aangegeven staan wij niet achter deze huurverhoging HBV WijZijn heeft een adviesfunctie en de Woonmensen heeft het recht ons advies naast zich neer te leggen. Dit is ook gebeurd. De documenten omtrent dit proces zijn te zien onder het icon “Adviezen”. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij daarvoor ter beschikking.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019

Wij nodigen u graag uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering (ALV), die gehouden zal worden op donderdag 16 mei 2019 om 20.00 uur in Het Kristal, Distelvlinderlaan 200 te Apeldoorn. Alle bescheiden voor deze vergadering staan op deze website.

Indien u de brief over de huurverhoging na 30 april 2018 heeft ontvangen kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 mei 2018

Wij nodigen u graag uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering (ALV), die gehouden zal worden op donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur in Het Kristal, Distelvlinderlaan 200 te Apeldoorn.

Lees meer...