Huurverhoging 2019

U heeft allen een brief ontvangen omtrent de huurverhoging van 2019. Zoals reeds op verschillende plaatsen aangegeven staan wij niet achter deze huurverhoging HBV WijZijn heeft een adviesfunctie en de Woonmensen heeft het recht ons advies naast zich neer te leggen. Dit is ook gebeurd. De documenten omtrent dit proces zijn te zien onder het icon “Adviezen”. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij daarvoor ter beschikking.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019

Wij nodigen u graag uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering (ALV), die gehouden zal worden op donderdag 16 mei 2019 om 20.00 uur in Het Kristal, Distelvlinderlaan 200 te Apeldoorn. Alle bescheiden voor deze vergadering staan op deze website.

Indien u de brief over de huurverhoging na 30 april 2018 heeft ontvangen kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 mei 2018

Wij nodigen u graag uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering (ALV), die gehouden zal worden op donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur in Het Kristal, Distelvlinderlaan 200 te Apeldoorn.

Lees meer...

Notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2017

Lees meer...