Nieuws van Buurt Commissie Staatslieden

Geplaatst op 29 september 2017

Februari 2012 startte een grootschalige renovatie in onze buurt. Om mee te kunnen denken werden er huurders gevraagd voor een werkgroep. Vanuit deze werkgroep is in maart 2012 de BC Staatslieden opgericht.

Sindsdien is er een wisselende samenstelling geweest. De laatste 3 jaren is dit een solide samenstelling geworden van 5 mensen. Samen proberen wij buurtbewoners nader tot elkaar te brengen middels het jaarlijks organiseren van een 2a-tal activiteiten. Burendag en Sint Maarten, deze worden beide ieder jaar druk bezocht. Ook proberen wij altijd de lokale middenstand en het uitvaartcentrum Yarden in onze buurt erbij te betrekken. Met hulp vanuit HBV WijZijn hopen wij dit in de toekomst te kunnen blijven voortzetten.