Huurverhoging 2019

U heeft allen een brief ontvangen omtrent de huurverhoging van 2019. Zoals reeds op verschillende plaatsen aangegeven staan wij niet achter deze huurverhoging HBV WijZijn heeft een adviesfunctie en de Woonmensen heeft het recht ons advies naast zich neer te leggen. Dit is ook gebeurd. De documenten omtrent dit proces zijn te zien onder het icon “Adviezen”. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij daarvoor ter beschikking.