Bezwaar windmolens

Geplaatst op 20 juni 2017


Wij hebben ons als Huurders Belangen Vereniging negatief uitgesproken over de windmolens in de Beekbergsebroek. Hieronder vindt u onze brief die wij naar de gemeente hebben gestuurd.

Lees meer...

Advies Parkeerbeleid 2017

Geplaatst op 20 mei 2017
Door de Woonmensen is een adviesaanvraag gedaan betreffende het parkeerbeleid. U kunt de aanvraag hier inzien.

Lees meer...

Antwoord op brandbrief Service abonnement

Geplaatst op 20 mei 2017

In april heeft de Huurdersbelangenvereniging een brandbrief gestuurd naar de Woonmensen omdat wij klachten hadden ontvangen over de invoering van het Serviceabonnement bij nieuwe huurders. Onderstaand het antwoord wat wij van de Woonmensen hebben ontvangen.

Lees meer...

Huurverhoging 2017

Geplaatst op 1 mei 2017

Eind 2016 en begin 2017 is er uitvoerig overleg geweest tussen De Woonmensen en HBV WijZijn. Na het doorspreken van verschillende scenario’s, is het scenario gekozen zoals beschreven in de brief. Hierbij hebben wij het accent laten vallen op inkomens beneden € 40.349,=. Wij zijn van mening dat deze groep het meest ontzien moet worden, willen we nog kunnen spreken van een sociale huur.

Lees meer...