welkomkop

Huurders Belangen Vereniging WijZijn

Huurders Belangen Vereniging WijZijn is een onafhankelijke vereniging die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders van een woning van De Woonmensen. De leden van de vereniging zijn dan ook huurders van een woning van De Woonmensen. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging. Leden en bewonerscommissies vormen samen het draagvlak van de vereniging. De Huurders Belangen Vereniging WijZijn overlegt en onderhandelt met De Woonmensen over beleidsmatige zaken. De Bewonerscommissies doen dit over zaken aangaande hun eigen complex. WijZijn is een initiatief van actieve huurders die op zoek zijn gegaan naar nieuwe vormen van huurdersparticipatie. Wij vinden het goed om zo veel mogelijk huurders inspraak te geven in allerlei thema’s die wij als huurders belangrijk vinden.
Het is onze filosofie dat iedereen die huurt bij De Woonmensen dit graag met plezier wil doen. Een huis hoort een bakermat te zijn van rust, met leef- en woongenot voor u en uw buren! WijZijn is er om mensen zich gehoord te laten voelen en zaken van u over te nemen daar waar mogelijk.

BetereBuurtPot

Veel huurders hebben goede ideeën voor hun buurt. De huurdersbelangenvereniging WijZijn ondersteunt dat graag! Er is een pot geld dat u kunt gebruiken voor verbeteringen in uw buurt. In de spelregels leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Veel gevraagd over BetereBuurtPot